Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Filiaal (toezicht) M. 596,9°

Diversen * 168,18

Leening * 10633,44

Totaal . . M. 37.630,94 335. Berlijn. Een Bücher- en Lesehalle. onderhouden door een vereeniging, wier doel niet uitsluitend gericht is op het stichten van bibliotheken, de «Deutsche Gesellschaft für Ethische Kultur», is tevens de eerste volksbibliotheek in Berlijn geweest, die aan de uitleenbibliotheek een leeszaal verbond. De uitgaven waren in 1903 als volgt.

Berlijn (Gesellschaft f. Ethische Kultur; 1903) (1 gebouw; 26794 banden ter plaatse, 2625 thuis gelezen, tezamen

31.419 bd.)

Huur M- 1 5°°-

Verlichting, verwarming, schoonmaak . . » 680,07

Salarissen * 359°'5°

Boeken, inbinden * 453>6o

Porti 1 101'6l

Drukkosten » 101,08

Reparatiekosten ameublement » 41,60

Bureaukosten * 7°>59

Diversen * 29'

Totaal . . M. 6568,05

336. Berlijn; Dresden. Als vertegenwoordigsters van het oude type volksbibliotheken door gemeenten onderhouden, kies ik

die te Berlijn en Dresden. Ter vergelijking met deze cijfers moge het

budget van de soortgelijke volksbibliotheken der stad 1 arijs dienen, die, ten getale van 79, in 1904 beschikten over Fr. 220,225. )

Berlijn. (Stedelijke volksbibliotheken; 1904) (27 volksbibliotheken en 1 centrale in voorbereiding; i.359-839 uitleeningen; 2.040.222 inwoners.)

I. Centrale.

1. Bibliotheekassistente M. 1075,—

2. Boeken 8 24351,85

3. Binden * 354°,65

4. Verwarming * 537>^2

5. Stoker * IO°'

l) M. Pellisson. Les bibliothèques populaircs eii France et a 1 étranger.

Paris, 1906, p. 170.

Sluiten