Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342. Uitgaven per hoofd der bevolking. Aan de hand

der bovenstaande gegevens, komen wij tot het volgend overzicht van de uitgaven in de aangegeven jaren.

1 . Per hoofd

:=*-c Totaal uilgaven Aantal (ler

E= Plaa>8- Jaar- in guldens. inwoners. ;bevoluing

^ .5 '

I™

341 Boston . . . .1904/5 ƒ 831.572,5 5»«-4«2 ƒ1,41

341 Galesbury. . . 1905 > 18.935, 19.609 >>0,96

330 Zwittau . . . 1904/5 » 7588, 8.000 » 0,94 341 Worcester. . 1904/5 » 118.215.— 126.192 «0,93

339 I Westminster . . i 1905/6 » 118.128,— 185.000 » 0,63

331 Jena '9°4 * 12.904» 26.355 ' °>49

34i Newark . . .1904 » 127.887,5 272.950 » 0,46

341 Hartfort . . . 1904/5 * 4'-497>5 90.49^ >>0,45

340 Manchester . . 1904/5!» 287.974- 631.185 »0,45

332 Weenen . . . j 1904 » 777-930,— 797-99* »°-43

340 Birmingham . j 1904/5 *215.304, 542.959 0,39

341 | Philadelphia . .1904 » 406.070,- 1.392.389 »°'29 341 St.Joseph. . . 1905 » 27.500,- 112.979 »0,?4 339 1 Croydon . . . I 1904/5 * 18.514, 114.419 » 0,16 338 Charlottenburg . 1904/5 » 28.660,— 239.51? »0,I2 331 Stuttgart . . . 1904/5 * 21.605, 249.443 " 0,08 132 Bremen . . . I9°4 1 1 '7-974> 214.879 »0.08

333 Hamburg. . . 1905 1 » 66.056,— 803.090 »0,08 337 Düsseldorf . . j 1904/5 » I7-440,— 253.099 » 0,07

— | Amsterdam (Uni- j i versiteitsbiblio-

\ theek) .... 1905 » 38439 — 548-974 j 8 °>°7

334 Frankfort ... I9°4 * 22.578, 334-951 » 0.06 337 Antwerpen . . I 1904 s i4-075> 291-949 » 0.04 336 Berlijn. . . .1904 » 80.677,- 2.040.222 »0,04 336 Parijs . . • .! 1904 » 110.112, 2.714-068 » 0,04 Rotterdam. . . 1006/7 » 8000,— 3^3-93 2 \ * 0,02

Sluiten