Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij ontvangen geen bezoldiging. Daarentegen wordt de secretaris der commissie, die zelf geen deel van dit lichaam uitmaakt, bezoldigd ').

De gelden, waarover de State Library Commissions in de verschillende Staten van Noord-Amerika de beschikking krijgen voor het uitvoeren der werkzaamheden, zijn de volgende:2)

Ingesteld. Staat. Budget.

I

1890 Massachusetts .... $ 5°°

1891 New Hampshire ... ?

1892 New York » 41-600

1893 Connecticut «2.750

1894 Vermont » 2.000

1895 Wisconsin » 23.500

1896 Ohio ' 9.600

1897 Georgia ?

1899 Colorado » 2 5°

» Indiana * 7.000

» Kansas s 2.000

» Maine s 2.000

» Michigan » 1.000

» Minnesota «7.500

* Pennsylvania .... » 12.500

1900 Iowa » 6.000

» New Jersey » 3.OOO

1901 Washington » 2.500

» Delaware » 7°°

> Idaho

» Maryland » 1 .OOO

» Nebraska » 3-000

1905 Oregon .... . » 2.500

Over de vruchtdragende propaganda, die van deze staats-bibliotheekcommissies kan uitgaan, kunnen wij een voorstelling bekomen

i) Voor de wettelijke regeling eener State Library Commission verwijs ik naar Bijlage G.

«) H. E. Legler, State Library Commissions. In: LJCN. 1905, p. 40.

Sluiten