Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1) over de wet, waarbij zij als rechtspersoon is erkend;

(2) een gewaarmerkte verklaring, dat de belastbare inkomens ter stede de $ 600.000 niet te boven gaan;

(3) een verklaring, dat de bibliotheek voor ieder inwoner kosteloos toegankelijk is;

(4) toezending van het uitleenreglement;

(5) de begrooting en de budgets der bibliotheekvereeniging.

(6) een opgave der bestuursleden.

397. De voorzorgen, van staatswege in Amerikaansche Staten genomen, kunnen niet anders dan goede waarborgen bieden voor de instandhouding van het geschonkene. Vergelijken wij dan ook het daar gevolgde systeem en het op het vasteland van Europa gebruikelijke, dan verdient zonder eenigen twijfel liet eerste de voorkeur.

Dit geldt niet alleen van hetgeen het centraal gezag, de staat, op dit gebied doet. In Duitschland treffen wij talrijke «Kreisbibliotheken» aan, die voor de bewoners van den Kreis bestemde boekerijen, soms ook reizende bibliotheken subsidieeren. Een recente opgave vinden wij bij Tews. ')

Naam. Jaar. Bedrag. Banden. Verdeeld over

Eckernförde . | 1899 M. 1200. 1343 65 bibl.

Berzenbrück. . 1904 » 300.— 1100 reizende bibl.

en 12 vaste.

Neuhaus... i»94 '45Q 18 b,bL

Kehdingen . . I9°3 " 2°°- 7 bibl.

Verden . . ! 1903 » 1300.— 2500 reizende bibl.

Gummersbach . ' I 1200 9 bibl.

Oberwesterwald 1906 6 M. aan elke

bibliotheek

Solingen . . . I9°3 " 1000

Westprignitz . 1 1

Breeskow-Stor- I j |

kow. | 47 reizende blbL

Glogau ... 475 7 blbl-

Freystadt . . 1899 » I35°*— 1200 6

Waldenburg. . ,6 reizende bibl'

Dramburg . . ' 2°°-

Stolp .... 1900 14 reizende bibl.

]) J. Tews, Handbuch für volkstümliche Leseanstalten. Berlin, 1904, S. 55 seqq.

326

Sluiten