Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1850 Ierland en Met % der stemmen kon de wetgeving aanSchotland .1 genomen worden in een openbare, hiervoor uitgeschreven vergadering, doch staande de vergadering kon een nader referendum (poll) worden geeischt. Voor aanneming werd daarbij 2/s der uitgebrachte stemmen vereischt.

1855 Ierland ... Op een openbare vergadering werd 3/s der uitgebrachte stemmen vereischt voor aanneming.

1855 Engeland . . In plaatsen met meer dan 5000 inwoners werd op een openbare vergadering beslist met a/s der stemmen. — In Parishes met 5000 inwoners mocht deze vergadering worden aangevraagd door 10 belastingbetalers. Ingeval de bevolking 5000 zielen bedroeg kon daar bovendien een referendum worden geeischt door 10 belastingbetalers.

1866 Engeland . . In Municipal Boroughs konden 10 belasting¬

betalers een openbare vergadering aanvragen; Va der uitgebrachte stemmen besliste over de aanneming.

1867 Schotland . . Een openbare vergadering mocht worden

aangevraagd door 10 belastingbetalers, '/a der stemmen besliste.

j 877 Engeland en Stelt de stemming door middel van cvoting Wales. . . papers» vast.

1887 Schotland . . Door gemeentebesturen of op aanzoek van 10 belastingbetalers mocht een referendum worden ingesteld: in plaatsen met meer dan 8000 inwoners schriftelijk, in andere plaatsen op een openbare vergadering; V% der stemmen besliste; bij verwerping mocht binnen 2 jaren geen nieuw referendum plaats hebben.

1800 Engeland . . Alleen schriftelijke stemming.

l8o, Engeland en Een schriftelijk referendum besliste met K Wales. van het aantal stemmen over invoering en

verlenging van de belasting; kon worden aangevraagd door 10 belastingbetalers, bij verwerping geen referendum binnen I jaar.

Met 3/s der stemmen kon de wetgeving aangenomen worden in een openbare, hiervoor uitgeschreven vergadering, doch staande de vergadering kon een nader referendum (poll) worden geeischt. Voor aanneming werd daarbij »/, der uitgebrachte stemmen vereischt. Op een openbare vergadering werd s/s der uitgebrachte stemmen vereischt voor aanneming.

In plaatsen met meer dan 5000 inwoners werd op een openbare vergadering beslist met 2/$ der stemmen. — In Parishes met 5000 inwoners mocht deze vergadering worden aangevraagd door 10 belastingbetalers. Ingeval de bevolking 5000 zielen bedroeg kon daar bovendien een referendum worden geeischt door 10 belastingbetalers. In Municipal Boroughs konden 10 belastingbetalers een openbare vergadering aanvragen; Va der uitgebrachte stemmen besliste over de aanneming.

Een openbare vergadering mocht worden aangevraagd door 10 belastingbetalers, V2 der stemmen besliste.

Stelt de stemming door middel van cvoting papers» vast.

Door gemeentebesturen of op aanzoek van 10 belastingbetalers mocht een referendum worden ingesteld: in plaatsen met meer dan 8000 inwoners schriftelijk, in andere plaatsen op een openbare vergadering; V% der stem-

Sluiten