Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1893 Engeland en In urban districts wordt de invoering der | Wales belasting beslist uitsluitend door den ge¬

meenteraad, doch van de vergadering, waarin de beslissing zal vallen, moet uitvoerig bekendheid worden gegeven.

408. Voor Amerikaansche Staten hebben wij een volgend

overzicht.

Arizona . .1899 Een stemming der belastingbetalers vereischt.

Californië . . 19O1 De gemeenteraad kan een bibliotheek oprichten en moet dit doen, als Vx der belas! tingbetalers daartoe hun wensch kenbaar maken.

Colorado . . 1893 50 belastingbetalers mogen vragen een bibliotheek op te richten met een belasting van ! hoogstens 2 mill op een dollar; de kiezers beslissen bij de eerstvolgende algemeene verkiezing

Connecticut . 1881 De beslissing berust bij den gemeenteraad, doch 50 belastingbetalers kunnen een biblioI theek aanvragen en 3 mill als maximum stellen, üe beslissing volgt bij de eerstvolj gende verkiezing.

Illinois. . . 1872 Op verzoek van 50 belastingbetalers als boven; maximum 2 mill. » 1903 Beslissing bij den gemeenteraad; ook kunnen

50 belastingbetalers een stemming uitlokken. In beide gevallen is het maximum 2 mill.

Indiana. . . 1899 Op verzoek van 50belastingbetalers als boven; maximum s/5 mill

Kansas. . . 1886 Idem; maximum I—I', mill.

Maryland . . 1898 De beslissing berust bij den gemeenteraad, doch onder nadere goedkeuring der kiezers bij de eerstvolgende algemeene verkiezing. (Zie Utah).

Massachusetts 1902 Uitsluitend bij den gemeenteraad.

Minnesota. . 1889 Idem

» 1903 Bovendien op verzoek vau 50 belasting¬

betalers als boven.

Missouri . . 1885 Op verzoek van 100 kiezers als boven: maximum 1 mill.

1 < • . • . u _ï _ i : A

Sluiten