Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diepste naar-voor-brenging van innerlyk leven. Men moet verlost zijn van alle, de ziel vergrovende, realistisch-psychologische tooneelspel-kunstigheid en uiterlyk virtuoos planken-gedoe, om in die sfeer van schoone geestelijkheid in te dringen en rustig te ademen. Het was niet slechts een symbolisch spel, maar hy speelde het ook symbolisch.

Daarin leeft juist het groote geheim van Royaards' prachtige uitbeelding.

Ik zal één voorbeeld geven, schoon ik er wel tien kan noemen, wjjl Royaards in Elckerlyk zich overal gelijk is gebleven, niet op grond van zyn uitwendigbestudeerde technische afheid en volmaaktheid, maar door diepe onbewustheid van zijn groot-innerlijk spel juist. Daar, waar de meeste beoordeelaars hem prijzen om zyn fijne, aesthetische effecten, het cierlyke bewegings-geheel, de schoonlijnige vormenbloei, zie ik juist, er achter, het diepe onbewuste, het groote in hem als een machtige intuïtie, waardoor hij ieder technisch detail meesleept. Het tweeledige spel, tusschen bewuste tooneelspelkunst en onbewuste voeling der uitbeelding, is voor my in hem geen spel meer. Het leeft oneindig dieper. De schoonheids-gestalte van de gansche allegorie heeft de ontroerde ziel geheel omdrongen. En al zijn eigen menschelijke angsten en verrukkingen, hoogstrevende trots en bedwelmende begeerten herleven in zyn gebaar, zijn mimische uitdrukkingen, zijn standen, zijn woorden, zijn klankschoone perioden. — Zoo is de Elckerlyk-Royaards geheel één in bewustheid en onbewustheid, en lossen

Sluiten