Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tt nl hem dat hij toch wel eens lang had getuurd naar de

srr.-rï.'rrmrs.. -

t w^r tP neven Ik liet hem nu de zware, grove

perfseelstrijkingen van zijn lucht-verfpassie zien, en zoo

ontieedde ik ieder kleur-object in zijn materie en wezen-

Se verschijning. ik liet hem een stuk gordqn en een iylce verscny g keiykheid zien en zooals hy het had

uitgedrukt op zijn schilderijtje, -nder factuu^onder

stofuitdru^ing^ w^der bi^king^^van ^^^d p^n

7STDat hlf'TZiï nët zoo gevoeld had, was, wijl h« zeTf zöóln Se aohoonheid dezer dingen leeMe dathfl Tiipts anders zag juist dan het schoone! Zeer kenmerkend, zeer eigenaardig, maar

Tk wou hem mee hebben naar onze oude groote meeste ,

en henf laten zien hoe deze hun palet gebnukten en

beheerschten- dat deze deden met hun penseel wat hy beheerscnten, hem bewijzen waarom

ïïSSswmm

Eto^:=^-{SS5

1 schoonheid-der-visie kan opbloeien. De onhe¬

il vipurmeneins en dooreenwerking van toongelen " de groote meesters eerst verkregen na

Sluiten