Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan stoot hij 't er uit, frenetiek, of krimpt hij weg van broos verlangen naar de aller-ingehoudenste fijnheid en teederheid van klank. Op deze wijze leeft hy dubbel: als de meespelende cellist, die zich slechts te geven heeft voor zijn party, en, zonder dat iemand het merkt, als Verbeeldings-dichter en stil dirigent, die de schepping voor zich zelf in stilte naschept en letterlijk door zijn eigen opvatting, soms dwars tegen den leider in, verscheurd en vernield wordt, wijl hij te gehoorzamen heeft aan aangegeven tempi, rhythmus en opvattingen van anderen.

Daaruit, en niet uit zijn solistische gave zooals bij Carl Flesch, zal het blijken dat Hekking het als orchestlid op den duur niet zal uithouden. Hem moet de gelegenheid gegeven worden te dirigeeren, zijn scheppend gevoel op die wijze tot uiting te brengen. Hij is veel meer dan enkel cellist. Laat hem maar eens eenige maanden den dirigeerstok in de hand. Laat hy zich maar eens mogen inwerken, in-leven, om de dirigeerroutine te bemachtigen, dan zal Holland zien wat majestueuse dingen deze jonge kerel zal wrochten. Ik weet precies wat ik zeg! Men moet niet denken dat ik het dirigeeren voor een gemakkelijk werk houd. Integendeel! Om uit de diepte van een orchest, uit de diepte van honderd, elkaar onderling slechts oppervlakkig kennende zielen, een harmonische eenheid op te halen, 'tis heksenwerk. — Want hoe is vaak, in deze heterogene massa niet alles verborgen en bedekt en wèggeleefd. O! de psychische kracht moet enorm zijn van een wezen dat daar honderd instrumenten bezielt,

Sluiten