Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De los-spinnende ontvezeling van zijn drama's zou eerst goed kunnen "doen zien, hoe zwak hij staat in 't leven, ondanks zijn individueele karakterkracht.

Als hij een of meer zieke wortels van de menschelyke neigingen heeft losgewurmd uit de diepte der verschillende naturen, dan zwaait hij die triomfantelijk boven zijn hoofd en zegt: zie, verteerd van ellende en slechtheid is nu jelui leven. Maar de gezonde en schoone en vezel-vaste en oer-sterke wortels ziet hij niet, of wil hij niet zien.

Over zijn bekrompen individualisme zou ik nog veel kunnen zeggen, doch de beschikbare ruimte dwingt me te eindigen. Dit opstel kan niet geven critische ontleding van zijn drama's. Hoe gaarne had ik oorsprong en aard van zijn eerste fantastisch werk naast zijn meer realistisch-psychologische scheppingen voor u blootgelegd.

Ik zou dan ook op veel schoons in zijn satire, in zijn taal, zijn dialogen hebben kunnen wijzen. Maar vóór alles u kunnen aantoonen, dat hij geen groot dramaturg "was,£ dat hij Verbeelding en Ontroering, en vooral Liefde voor de menschheid miste, en dat zijn geest nooit de hoogste smarten en de hoogste levensverrukkingen heeft gekend.

Sluiten