Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C.... Tableau? Nog niet! Het feit wordt curieuser. Want de heer C. beweerde met extase dat A, een werkelijk groot schrijver, ook magnifieke critieken schreef. En A. beweerde van C. hetzelfde. Tableau!

Voelt ge de bijna bovenzinlijk-psychische complexiteit, de ingewikkeldheid der bevoegdheids-verhoudingen, daaruit voortvloeiend? Voelt ge de wederzijdsche vernietiging van de wérkelijke bevoegdheid, die natuurlijk slechts aan één kant kan bestaan? Hier kan men geen dialectische verfijningen van zekere critische theorieën over zoogenaamde oordeels-subjectiviteit toepassen om uit de knel te geraken! 't Lijkt 'n grap, terwijl 'tfatale ernst is!

A. is Kloos; B. Van Eeden; C. Van Deyssel.

Ziet hier wat Kloos o. m. schrijft in deel II van dit werk over Van Eeden's: Van de koele meren des doods. Er naast het oordeel van Van Deyssel. ')

B0m tot mijn eigen onder- „En Van de koele meren

werp te komen,—een gewei- des doods — met welk een dige geestelijke kracht weeën afschuw herinner ik inderdaad heeft Van Eeden mij dit boek! Nooit gaf een moeten hebben en toonen, om geschriftmij een walging, een onderwerp als hier het die zoo innig mijn geest binzijne is, de geschiedenis van nendrong. Het was, bij God, een vaak wel abnormale vrouw, niet dun, zwak, oppervlakkig, te maken tot zoo'n wonder maar het was diep, diep als dit boek is geworden slecht. Het ging dieper dan van fijn te proeven, Hollandsche een oppervlakkig gezicht op de kunst. De zinnen vloeien er natuur, het reikte tot aan inals vlotte beekjes, als luchtig tieme, verborgen plaatsen van voortglijdende klare golfjes, de menschenziel, en bedierf

Sluiten