Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Wat mij het sympathiekst treft in zijn zang, dat is de afstraffing, de striemende, felle, geeselende afstraffing van burger-huichelarij en z.g. eerbaarheids-dogmen.

Het kan zijn dat er door schunnige ijzervretertjes naar Jacobs geluisterd wordt als wellustprikkeling voor hun hysterische gedachten-verhittingen. — Ik zou ze kunnen vervloeken, want er is geen pornografische kant aan zyn liedjes. — Het leven is daar rauw, hij geeft het rauw terug, maar met een brok van zijn menschelykheid er in verbloed. —

Toch is ook dit liedjes-rumoer aan den buitenkant van het leven. Voor den schouwer naar het innerlijkste levens-gebeuren behoeven deze dingen niet meer gezongen, niet meer gezegd, beschreid, niet meer belachen. Want wat veranderenwij aan den gang der dingen? — Het zielsdiepe, menschelijke luistert naar zulke mysterieuze bewegingswetten.

Waarom trilt men meer van duizelende ontroering soms, bij het lezen van één pagina in Böhme, dan bij het overzien van de meest huiveringwekkende, door uitwendig-dramatisch gebeuren in werking gebrachte toestanden, in welken maatschappely ken levensvorm ook ?

Waarom doet een geheim zinnen naar het verborgene levens-bedoelen, het ontstaan van alles, ons vaak ontzaglijker de onpeilbaarheid van het leven voelen met al zijn schoonheid en zijn verschrikkingen, dan het lezen van de bloederigste oorlogs-berichten en het

Sluiten