Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRAGMENTEN UIT MIJN DAGBOEK.

27 FEBRUARI.

Gesoupeerd met Heinrich Fiedler, Gerard Hekking en Karei de Jong in »Americain«. — Klinkt erg de Goncourt-achtig. Ook zyn dagboek wemelt van eetpartytj es-vermeldingen. — Fiedler had mij kaarten gestuurd voor zyn concert, om na afloop 'n uurtje nog saam-te-zyn. En we zyn byeen geweest.

Heinrich Fiedler is de type van een poolsch semiet. Hy heeft een sterk-ontwikkelden mond, kaken éven prognatisch, niet onaangenaam; hy is zeer nerveus en in zyn oogen duizelt een vreemd, grijs licht. — Vooral zijn uitschietend lachen is zeer bizonder kenmerkend voor zyn argelooze natuur, die toch ook veel fijne slimheid bergt. Maar in alles een mengeling lykt hy my. Hy is druk en levendig, maar toch ook fijn en niet opdringerig. Zyn handjes-geven is afgryselyk. Men krygt geen mannen-hand, maar iets als 'n klam endje visch-staart tusschen de vingers, heel even. Ook het: géén hand-kunnen-geven is kenschetsend in deze nog kinderlyke natuur. Voor my is hy de type van een sensueel-sensitief violist. — Men roemt dezen concert-

Sluiten