Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

technische meesterschap. D&n de schoonheid van toon en klank op zich zelf, dan de spel-gracie, de muzikale sensualiteit; het doen zingen van instrumenten; het bedwelmen en hypnotiseeren al dadelijk met den klank, den tóón, de uitwendige bekoring van cantileen. Maar de kenner en de begeerder van het allerhoogste muziekgenot laat zich niet hypnotiseeren door de uiterlijke schoonheid der muzikale uitbeelding, niet door de zinnelijke bekoring van den toon, doch tast onmiddellijk naar de geestelijke stemming waarin de compositie getoondicht is. Ik wil van een groot violist niet allereerst, groot-violistische eigenschappen, maar vooral het vermogen om met zijn groot virtuoos-kunnen den ziels-toestand van den componist uit te drukken en al het licht, den bloei van aandoeningen en verrukkingen, droefnis of levensvreugd voor mij te herscheppen in de muzikale uitbeelding en voordracht. Ik moet vooral de diepte der ziels-stemmingen, jubelzang of klacht hooren. Ik wil het liefdehart hooren mijmeren, ik wil het verlangen hooren kreunen; ik wil de angst hooren beven, ik wil de dartelheid van geest zien flitsen en lichten, en al de aandoeningen en stemmingen in een breeden of teederen bloei van leven voorbij zien öpwonderen uit die klanken.

Van het titanisch-scheppende en orgelbreede dynamisch-gebouwde in Bach heeft Fiedler my in zijn Ciacona-spel niet veel gegeven. Toch hoop ik dat hij ééns Bach zal kunnen uitbeelden, want hy heeft prachtige, heerlijke violist-kwaliteiten. Zyn toon is van een zingende, glanzende warme innigheid, en ook wel diep,

Sluiten