Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oninbaar verklaring.

Oninbaarverklaring.

Artikel 245, derde lid.

262. Het is niet de taak van den gemeente-ontvanger, noch van den deurwaarder om te beoordeelen, of een belastingschuldige al dan niet in staat is de belasting te voldoen. Krachtens art. 113 gemeentewet is de ontvanger belast met de behoorlijke invordering van alle inkomsten der gemeente, waartoe ook de belastingen behooren. Hij kan krachtens dit artikel de invordering niet achterwege laten. Slechts de raad heeft te beoordeelen, of hij een belastingschuldige van zijne verplichting wil ontslaan, door den post oninbaar te verklaren. Genist. 2863.

263. Vertrek of overlijden van den belastingschuldige is op zich zelf geen reden tot oninbaarverklaring. Tenzij dus afschrijving gevraagd wordt, blijft de belastingschuld drukken op den aangeslagene zelf of diens erfgenamen. Gemst. 2540.

264. De gemeenteraad is bevoegd plaatselijke belasting oninbaar te verklaren nèi sluiting van het dienstjaar. Gemst. 2495.

Sluiten