Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij, 0111 ook van de leerlingen zeiven een indruk te verkrijgen, tot persoonlijke ondervraging hadden moeten overgaan, hetgeen door den omvang van het gebied, waarover het onderzoek moest geschieden, werd uitgesloten.

Slechts in hoofdlijnen derhalve kan ons rapport een beeld geven van de in Duitschland, Oostenrijk en Zwitserland bestaande verhoudingen van het leerlingwezen. Niet anders dan in groote hoofdtrekken zal men daaruit de beteekenis van het leerlingwezen in de praktijk, den feitelijken toestand der vakopleiding, de verkregen resultaten en den invloed der algeraeene wettelijke regelingen in die landen kunnen opmaken.

Mogen wij echter onder deze beperkingen er in geslaagd zijn, een betrouwbaar beeld van het leerlingwezen in de genoemde landen te hebben geleverd, dan meenen wij de aan onze commissie door het hoofdbestuur der Maatschappij tot nut van 't algemeen gegeven opdracht naar beste krachten en kennis te hebben vervuld.

Sluiten