Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheden voordoet, in § § 102 en 102« van de Gemrbeorihmng vernield. Over <le practische toepassing bevatten de ons ten dienste staande stukken nauwelijks iets. «lat der vermelding waardig is.

VIII. Resultaten van het leerlingwezen.

Bij het eindigen der betrekking tusschen leerling en meester is de laatste verplicht (G. O. § 104) een getuigschrift af te geven, vermeldende den duur van den leertijd, het gedrag van den leerling en de door dezen verkregen vorming in het bedrijf. Is de betrekking op regelmatige wijze geëindigd, dan wordt, op den grondslag van dit getuigschrift, door het bestuur der beroepsvereeniging een Lehrbrief opgemaakt. Als voorbeeld diene het ons toegezonden formulier van den Lehrbrief, bij de Schlosser te Graz in gebruik. Dit document, met de wapens en symbolen van het vak versierd en van een paar kernachtige spreuken voorzien. luidt als volgt:

lm Namen der Innung der Schlosser und Sporrerschmiede

bestótigen wir Endesgefertigte derzeit Vorsteher dieser Innung Kraft gegenwürtiger Urkunde, dass der hiesige Schlossermeister Herr J. K. uns vorgetragen habe, dass der unter dem 21 V. 1892 bei ihm in die Lehre aufgenommene aus Deutsch-Feiskitz gebiirtige J. B. seine festgesetzte Lehrzeit ordentlich vollendet, sich die zu unserem Gewerbe benöthigten Kenntnisse zu erwerben befliessen und wahrend dieser Zeit einen rechtschaffenen Lebenswandel geführt habe, und dass sofort auf diese Erklariing nach vorhergegangener Prtifung der benannte .T. B. ara heutigen Tage von den Lehrjahren freigesprochen und demselben gegenwiirtiger Lehrbrief zu seiner Empfehlung und kOnftigen Kechtfertigung ausgestellt und tlbergeben worden sei.

Graz, im Herzogthum Steiermark am

Vorsteher. Unter-1'orsteher.

Gelijk reeds hierboven is gezegd, is het hezit van getuigschrift resp. leerbrief noodzakelijk voor wie zich in de handwerksnijverheid als patroon wil vestigen.

Verscheidene onzer berichtgevers verklaren. dat de instelling van liet getuigschrift zeer gunstig werkt. De hoop, een gunstig getuigschrift te erlangen, spoort den leerling aan tot ijver en plichtsbetrachting. Wie

Sluiten