Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

VOORWOORD 1

EEN STRIJD OM DE LEIDING 6

i. De hoofdredactie van het partij-orgaan ........ 6

I!. De verhouding tot de Vakbeweging 9

III. Agrarische kwestie 15

IV. De schoolkwestie 22

V. De stakingsbeweging 36

VI. Mijn aftreden 60

HET KONGRES VAN 1905 64

I. Vóór het kongres 64

II. Houding der Nieuwe-Tijd-Groep 71

III. „Het slechtste Kongres" 79

IV. De gevolgen 83

REORGANISATIE-PLANNEN 95

I. Geen Struisvogelpolitiek . . 95

II. De taak der intellektueelen 97

III. De Partijleiding UK)

SLOTWOORD io:t

BIJLAGEN i()5

Sluiten