Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ss £ »'

„n ,e Is hierdoor de sterkte van den vijand vermeerderd. De twijfeling de splitsing van liet proletariaat leeren de klerikalpn Af '!i t -

kz'l'^l^z'n^ "f "" *'J t' ««».kk'«S ,ont? i;X!beK

eeeft dan toeli 1 wan,neer ?Ü "iet meer dreigen" en hij

christelijke arbeiders zee!?1 te'stade ^zal &T* ** **

demokratisclTeeni„^LPcïïtUe^anTkerdeifdean6' "tt V°°?1 de Vriizinni""

«p» ïksltss

versterktWdatdlifll0„°orthV,e v?kvereeni^en »-et wantrouwen (>)

c o ïb7ï?.t ~Tote eTrïëv^bfe"

ven dienst doen O 1 s b e d r e U i „ Fg , 1J" dreiger beSeJ^a.ï den

beweging hier le lande, daarorz^nnidiótti» k omdaf'zHT*""

Ro1a„lliXneae„Tl,Sl!l éfv'o'u" MS- °°k "T"

hoofdzaak overneem: art) waarv£*n ik de

s^rzrs. Fr -

tevens meest betrokken vakbondeVhete

sleeptouw gfnomen'e^emèn^e^^de^rbefderh11 ^ d°°r de anarchisten op wille daarvan 't den hoofdredakte r "n lüf ^T^"8 zoover' dat '"en ter

dat hij zijne partijgenooten waarschuwt voo/daden" di?e hlf V, kwalVk neeif!t' geweten meent te moeten afraden. aarten, die hij hun volgens zijn

Sluiten