Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN van H.A.WAKKER&Co. ROTTERDAM

SOCIALE BIBLIOTHEEK

Onder redactie van Mr. P. J. TROELSTRA en HENR1 POLAK.

Bij inteekening op de geheele serie van 10 werken prijs ingen. f7 20, in linnen band f 11.20.

VERSCHENEN ZIJN:

No 1. ROBERTBLATCHFORD. Droevig Engeland. VertaalddoorHenriPolak Met een naschrift van Herman Heijermans Jr. 3e druk Omvang 163 blz. Prijs ingenaaid f 0.70, gebonden f 1.10. (*)

No 2. HENRIETTE ROLAND HOLST. Kapitaal en Arbeid in Nederland. (Een bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw). Omvang 211 bladz. Prijs ingenaaid f 1.25, gebonden f 1.65. (•)

Een proeve van historisch-materialistische geschiedbeschouwing.

No. 3. JOH. VISSCHER. De Ondergang van een Wereld. Omvang 160 bladz.

Prijs ingenaaid f 1.—, gebonden f 1.40. (*)

No. 4. KARL KAUTSKY. Thomas More en zijn Utopie. Uit het Duitsch vertaald door J. F Ankersmit. Met portret van Thomas More. Omvang 275 bladz. Prijs ingenaaid f 1.60, gebonden f 2.—. (*)

No. 5. F. M. W1BAUT. Trusts en Kartellen. Omvang 235 bladzijden

Prijs ingenaaid f 1.25, gebonden f 1.65. (•)

No. 6. JOS. LOOPUIT. Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. Omv 216 blz. Prijs ingenaaid f 1.10, gebonden f 1.50. (*)

(*) Deze prijzen zijn huiten inteekening.

No. 7 zal waarschijnlijk voorjaar 1906 verschijnen.

Dr. T. R. ALLINSON

Medische Verhandelingen

VIJF BUNDELS — Prijs, gecartonneerd 60 cent.

Elke Bundel is op zichzelf kompleet.

Het Boek voor GehuwdeVrouwen

VIERDE DRUK — Prijs, gecartonneerd 60 cent

ZOOEVEN VERSCHENEN: Een nieuw belangrijk werkje,

LONGZIEKTEN

en een TWEEDE HERZIENE DRUK van:

RHFHMATIPK Oorzaken — Verschijnselen — Gevolgen 'LUI 11 1 I ll^l\ Behandeling — Genezing. Prijs 25 cent.

TWEEDE JAARGANG VROUWENJAARBOEKJE 1906 PRIJS 15 Cent.

BIJ ELKEN BOEKVERKOOPER VERKRIJGBAAR

Sluiten