Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN van H. A.WAKKER&Co. ROTTERDAM

SIDNEY & BEATRICE WEBB. De Theorie en Praktgk van het Britsche Vakvereenigingswezen. Uit het Engelsch yertaald en van belangrijke aanteekeningen voorzien door Henri Polak. In twee deelen royaal 8°, 844 bladz Prijs ingenaaid f 4.50, in twee banden gebonden f 6.—.

LILY BRAUN. De Vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant Vertaald door J.FAnkersmit. 2e druk. Omv. 6»U blz. royaal 8°. Prijs ingenaaid f2.25, in linnen band f2.90; ook in stukken van f0.50. HENRIETTE ROLAND HOLST. Algemeene Werkstaking en Sociaaldemo-

cratie. Omvang 180 bladz.

AUGUST DE WINNE. Door Arm Vlaanderen. Met 38fraai uitgevoerde illustratiën en bijschriften van Ed. Anseele en K. Beerblock. Omvang 36S bladz. Prijs ingenaaid fl.25, gebonden f 1.60.

STELLA POLAK en HENRI POLAK. Het Socialistisch Liedercnbockjc.

18 liederen met muziek. Prijs 25 Cent.

ALBERT HAHN. Onder Zwart Regime. 12 Karikatuurteekeningen in kleuren.

Gewone uitgave in omslag f0.60, Luxe editie f2.50.

STELLWAGEN. Individu. In band fl.40, in omslag 95 Cent.

-s» -*► Literatuur over Rusland, -s» -s*

LEO DEUTSCH. Zestien jaren in Siberië. Gedenkschriften uit de ballingschap van den bekenden Russischen revolutionair. Vertaald door J. F. Ankersmit Gedlustr. met 8 docuinenteele fotografïën en een portret van den schrijver. Omvang 411 bladz. Prijs ingenaaid fl.50, gebonden fl.90.

GNJEW. De Stormvogel der Revolutie. Mededeelingen vaneen ooggetuige over de „aderlating" van 22 Januari 1905 te St. Petersburg. Naar het Duitsch van Sonja Werner. Met omslagteekening van Ch Cocheret. Omv. 150 blz. Prijs ingenaaid f0.90, in prachtband fl.25.

Priester GAPON. Oproep aan het Russische Volk. Prijs 10 Cent. A. MATOUCHENKO. De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Met oortret. Prijs 15 Cent.

PETER KROPOTKIN. De Revolutie in Rusland. Prijs 10 Cent. Dr. H. BLOCHER en M. BLUMBERG. De Russische Omwenteling en de Alcohol. Prijs 10 Cent.

-s* -*► Brochuren. -*►

VICTOR GRIFFUELHES en A KEUFER Tweeërlei Taktiek in de Vakbe-

weging. Prijs 10 Cent.

J. OUDEGEEST. De Vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel,

en middelen der Vakorganisatie. Omvang 40 bladz. Prijs 15 Cent. A. OGTEROP. De maatschappelijke toestand der arbeidsters. Prijs 10 Cent. J. JOOSSE. De arbeiders en het Onderwijs. Prijs 10 Cent. FR STAMPFER. Godsdienst is privaatzaak. Prijs 25 Cent.

K. KAUTSKY. Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaal-Democratie.

Vertaald door K. C. Broek. Tweede druk. Omvang 136 blz. Prijs 25 Cent. IAURENCE GRONLUND. De Socialistische Maatschappij. Vertaald door

F. W. N. Hugenholtz. Omvang 175 bladz. Prijs 25 Cent.

HENRIETTE ROLAND HOLST. De Vrouw, de Arbeidswetgeving en de

Sociaal-Democratie. Omvang 30 bladz. Prijs 15 Cent.

FRIEDRICH ENGELS. De ontwikkeling van het Socialisme van Utopie

tot Wetenschap. Vertaald door J. F. Ankersmit. Prijs 25 Cent.

PAUL KAMPFMEYER. De veranderingen in de Theorie en Taktiek van de Sociaal-Democratie. Uit het Duitsch door B. Reyndorp. Omvang 80 bladz. Prijs 10 Cent.

JOS. DIETZGEN. Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Bewerkt door

Jos. Loopuit. Omvang 45 bladz Prijs 5 Cent.

KAREL BEERBLOCK. Uit het leven der Fabriekswerkers. Omvang 70 blz. Prijs 15 Cent.

BIJ ELKEN BOEKVERKOOPER VERKRIJGBAAR

Sluiten