Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tschittagong en bij de Siameezen voor (Hein, pag. 116, fig. 78). Evenals elders in Indonesië worden ook hier hanengevechten gehouden. Eigenaardig is een dansschild van zeer afwijkenden vorm (No. 212).

Het schoonste stuk der geheele verzameling is het doodenhuis met kist en tijger (No. 213 — 215). Verschillende kleedingstukken en wapens worden aan de dooden medegegeven. De begrafenis geschiedde vroeger eerst, nadat een kop gesneld was. Tegenwoordig schijnt het koppensnellen in Goenoeng Taboer afgeschaft te zijn. Een staketsel, waarin de kraamvrouwen de eerste zeven dagen na hare bevalling vertoeven moeten, is een voorwerp, dat in onze Borneoverzameling tot nu toe ontbrak (No. 218).

De waarde dezer verzameling is verhoogd door een Maleischen inventaris, waarin de namen der voorwerpen en hun gebruik in het kort vermeld zijn. Het is echter te betreuren, dat deze namen door gebrek aan gegevens meestal niet te kontroleeren waren. Alleen de Maleische namen zijn door verwijzing naar Klinkert's woordenboek aangeduid. Van de overige vertoonen slechts zeer enkele overeenkomst met die van Centraal-Borneo, b.v. hoong (hoed) = haoeng, samir (palmsoort) = samit, hewat (kinderdraagplank) = hawat.

Over het algemeen zijn de talen van Borneo, in tegenstelling tot de Ethnographie, nog zeer verwaarloosd. Alleen van het Ngadj oe-dialect heeft Hardeland een woordenboek en spraakkunst vervaardigd. Verder bezitten wij woordenlijsten, o. a. van Tiedtke, den Hamer, Ling Roth en Bock en registers achter de werken van Nieuwenhuis, Tehupeiory en Enthoven, doch dit alles is nog zeer onvoldoende. Nu de talen van Celebes en Sumatra in den laatsten tijd zooveel beter bekend geworden zijn door de werken van Adriani, Schwartz, Kruyt, Joustra en Hazeu, wordt het tijd, dat ook aan de talen van Borneo meer aandacht geschonken wordt.

Hierachter volgt een alphabetische lijst van de door mij geraadpleegde werken en verhandelingen. Een uitvoeriger literatuuroverzicht zal men vinden in den Catalogus van Borneo, waarvan thans reeds 58 vellen afgedrukt zijn.

Dr. H. H. Juynboll.

Leiden, Mei 1908.

Sluiten