Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft hij zich zelf mogen genezen. Dat hij zich na zijne promotie met voorliefde gewijd heeft aan de behandeling van zenuwzieken langs psychischen weg, zal dan ook wel niemand verwonderen die zijne van geestdrift en toewijding getuigende geschriften leest.

Doctor ZniNDEN is van meening dat men als dokter eigenlijk al de ellende en angst en onrust van den zenuwlijder persoonlijk moet doorleefd hebben, wil men deze patiënten goed kunnen begrijpen en goed kunnen helpen.

Gaarne wil ik toestemmen dat eigen ondervinding het best leert: toch meen ik dat men zeer geschikt zenuwarts kan wezen, zonder zelf eerst zenuwpatiënt geweest te zijn. Wel ben ik van meening, dat men van huis uit sympathie moet voelen voor deze arme lijders om geduldig, dag in dag uit, hunne klachten te kunnen aanhooren, zich goed in hun benarden toestand te kunnen verplaatsen, hen den weg te wijzen en mede te helpen zoeken naar den juisten draad, bij het ontwarren van het schijnbaar hopeloos verwarde kluwen van hun gedachten, gevoelens en verschijnselen.

De arts dient een fijngevoelig mensch te wezen, maar hij mag ook niet te week zijn wat een nerveus aangelegd mensch zoo ligt is; hij

Sluiten