Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raag zich niet door zijn medegevoel laten overmeesteren maar moet kalm en zichzelf meester weten te blijven, om verstandig te kunnen raden en leiden. Bij het verlaten van een patiënt moet hij diens lijden tijdelijk kunnen vergeten, om frisch en opgewekt van geest de klachten en tobberijen van den volgenden lijder te kunnen aanhooren.

Bij het verlaten van de akademie zette Dr. Zbinden zich als gewoon geneesheer te Interlaken neer, om korten tijd daarna zich te Yevey te vestigen als psychisch geneesheer en de leiding op zich te nemen van het Sanatorium „Mon Repos", tevens optredend als privaat-docent voor psychotherapie aan de universiteit te Genève.

Zjjne dissertatie getiteld Xeurasthénie <i Psychotherapie verscheen in 1902 en werd gevolgd door een brochure: La Psychotherapie rationelle in 1905.

In laatstgenoemd werkje doet hij de voordeelen uitkomen van de psychische geneeswijze door overreding, en laat sterk de schaduw vallen op die door eenvoudige (autoritaire) suggestie en uit als zijne meening dat liet voor den geneesheer, wil hij zich met vrucht van psychotherapie bedienen, noodzakelijk is om eenige

Sluiten