Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren de geneeskunde in haar vollen omvang te hebben beoefend.

Waar ik met de laatste opinie van schrijver gaarne medega, meen ik dat het minder juist van hem gezien is, om de twee bedoelde vormen van psychotherapie, namelijk die door redeneeren en uitleggen, de zoogenaamde rationeele therapie, en die door (al dan niet hypnotische) suggestie zoo scherp tegen elkaar over te stellen.

Mijne, nu 20-jarige ondervinding, zegt mij dat men wijs doet zich èn van de eene, èn van de andere te bedienen, daar beide elkander moeten aanvullen en dat vaak de meest geëxperimenteerde geneesheer in een gegeven geval niet zal kunnen uitmaken of hij zijn patiënt door overtuiging of door suggestie genezen heeft. Mijn standpunt in deze kwestie heb ik duidelijk uiteengezet in mijn Kort beyrip der Psychische yeneeswijze (Nov. 1904 bij F. v. Rossen), waarnaar ik den belangstellenden lezer verwijs.

Het boekje nu dat hier den lezer aangeboden wordt, is de vrucht van 's schrijvers overdenken en veeljarige praktijk.

Het ademt Zbinden's dankbaarheid voor zijn leermeester Duuois, wiens opvattingen omtrent psychische behandeling hij geheel deelt. Men

jaren de geneeskunde in haar vollen omvang te hebben beoefend.

Waar ik met de laatste opinie van schrijver gaarne medega, meen ik dat het minder juist van hem gezien is, om de twee bedoelde vormen van psychotherapie, namelijk die door redeneeren en uitleggen, de zoogenaamde rationeele therapie, en die door (al dan niet hypnotische) suggestie zoo scherp tegen elkaar over te stellen.

Mijne, nu 20-jarige ondervinding, zegt mij dat men wijs doet zich èn van de eene, èn van de andere te bedienen, daar beide elkander moeten aanvullen en dat vaak de meest geëxperimenteerde geneesheer in een gegeven geval niet zal kunnen uitmaken of hij zijn patiënt door overtuiging of door suggestie genezen heeft. Mijn standpunt in deze kwestie heb ik duidelijk uiteengezet in mijn Kort beyrip der Psychische yeneeswijze (Nov. 1904 bij F. v. Rossen), waarnaar ik den belangstellenden lezer verwijs.

Het boekje nu dat hier den lezer aangeboden wordt, is de vrucht van 's schrijvers overdenken en veeljarige praktijk.

Het ademt Zbinden's dankbaarheid voor zijn leermeester Duuois, wiens opvattingen omtrent psychische behandeling hij geheel deelt. Men

jaren de geneeskunde in haar vollen omvang te hebben beoefend.

Waar ik met de laatste opinie van schrijver gaarne medega, meen ik dat het minder juist van hem gezien is, om de twee bedoelde vormen van psychotherapie, namelijk die door redeneeren en uitleggen, de zoogenaamde rationeele therapie, en die door (al dan niet hypnotische) suggestie zoo scherp tegen elkaar over te stellen.

Mijne, nu 20-jarige ondervinding, zegt mij dat men wijs doet zich èn van de eene, èn van de andere te bedienen, daar beide elkander moeten aanvullen en dat vaak de meest geëxperimenteerde geneesheer in een gegeven geval niet zal kunnen uitmaken of hij zijn patiënt door overtuiging of door suggestie genezen heeft. Mijn standpunt in deze kwestie heb ik duidelijk uiteengezet in mijn Kort beyrip der Psychische yeneeswijze (Nov. 1904 bij F. v. Rossen), waarnaar ik den belangstellenden lezer verwijs.

Het boekje nu dat hier den lezer aangeboden wordt, is de vrucht van 's schrijvers overdenken en veeljarige praktijk.

Het ademt Zbinden's dankbaarheid voor zijn leermeester Duuois, wiens opvattingen omtrent psychische behandeling hij geheel deelt. Men

Sluiten