Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vindt er eene voor den leek zeer bevattelijke uiteenzetting in, van het wezen en de rationeele behandeling van zenuwlijden.

Zoo verderfelijk als vaak menig zoogenaamd populair boekje over geneeskundige onderwerpen voor leeken blijkt te zijn, zoo nuttig acht ik het lezen van dezen arbeid, omdat nerveuse personen er niet anders dun troost en opwekking in kunnen vinden en zij zich door de lezing er van aangespoord zullen gaan gevoelen 0111 krachtig de wederopvoeding van zichzelf te beproeven. Den weg hiertoe wordt hen aangewezen dooi den geneesheer, die hen leert een beter gebiuik te maken van hunne krachten, waar zij er naai streven om weder zelfstandig te worden.

Hartelijk hoop ik dat deze vertaling dezelfde gunstige ontvangst moge ten deel vallen, als het werkje van Prof. Dubois : Over den invloed van den Geest op het Lichaam. Dat het overal veel lezers gevonden heeft, bewijzen het best de veitalingen in het Duitsch, Zweedscli, Italiaansch, Russisch en Engelsch die er reeds van verschenen zijn.

Dr. A. W. van llEN'l'ERUHEM.

Amsterdam, aanvang Januari 1907.

Sluiten