Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiteengezet door mijn leermeester Prof. Dubois, heeft mij de kracht verleend met opgewektheid mijn levenstaak te vervolgen.

Waar het ten slotte vooral op aankomt is deugdelijk te doen begrijpen, de kapitale grondregel van de wederopvoeding die — zooals men heden ten dage toegeeft — ons in staat stelt ons gedachtenleven te vervormen, er de hoeken van af te ronden door tegen onze fouten te strijden en onze deugden te ontwikkelen. Dit is somwijlen een moeielijk, maar in elk geval een afdoend werk.

Welke ook de lichamelijke of geestelijke fouten zijn die wij als erfdeel bekwamen, laat ons ze moedig in 't aangezicht zien en ze bestrijden. Het is nooit te laat om zich weder op te voeden.

Aan hen die zich aan mijne zorgen toevertrouwen, draag ik in 't bizonder deze bladzjjden op. Mogen zij hun helpen hun leed moedig te dragen en vooral hen in staat stellen hunne gezondheid terug te vinden.

Dr. H. ZliINDEN.

Mok Repos, bij Vevey, Jan'. 1906.

Sluiten