Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ 1. Primaire verschijnselen.

Oververmoeidheid is een kenmerkend verschijnsel bij zenuwzieken. Zij mogen zich kalm of onrustig voordoen, zoodra eene krachtsinspanning hunne beschikbare zenuw kracht overschrijdt, voelen zij zich uitgeput. Wij zouden twee soorten vermoeidheid willen onderscheiden; de werkelijke, die het gevolg is van uitputting (zooals men kan aanduiden door middel van den ergographe) — en de schijnbare, die welke slechts het gevolg is van moedeloosheid of gebrek aan zelfvertrouwen. Deze laatste zou men dan ook onder de secundaire verschijnselen kunnen rangschikken.

Om een juist begrijp te krijgen van de werkelijke vermoeidheid moet men dus van de oogenschijnlijke vermoeidheid aftrekken, de schijnbare, die welke door auto-suggestie veroorzaakt is. Desalniettemin vertoonen zenuwlijders werkelijke vermoeidheid in overmaat.

Toch is dit verschijnsel niet het drukkendste ; het is waargenomen bij groote geleerden en bij schrijvers van naam die de wereld verbaasd hebben door de groote som werk door hen gewrocht. Dar win en Zola, bij vooi beeld.

Sluiten