Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen weg en ge zult den wil, resultante van hersen-reflexen, al zijn euergie zien hernemen. Wanneer men gebukt gaat onder moreel lijden, dan wordt de vrije wil zeer verzwakt, soms zelfs geheel onderdrukt, al naar de omstandigheden zijn.

Als dc rechters, die met zooveel gemakkelijkheid hun oordeel uitspreken in het verantwoordelijkheids-vraagstuk, erfelijk belast waren gelijk degenen die ze veroordeeld hebben, als ze onder dezelfde invloeden hadden geleefd en hetzelfde hadden moeten lijden als zij, dan weet ik niet of ze niet op hun beurt op het bankje der beklaagden zouden komen te zitten.

Het ware beter, in plaats van nieuwe gevangenissen te bouwen, te trachten het lijden der menschheid te verzachten door doeltreffende maatschappelijke hervormingen. De mensch. die lijdt en onbegrepen blijft, wordt verbitterd: als de bitterheid zijn ziel is binnengedrongen, wordt hij slecht en is niet in staat een gezond oordeel over de dingen te vellen.

Evengoed als men er toe is gekomen den krankzinnigen de ketenen af te nemen, evengoed zal men er ééns toe moeten komen, uit de gevangenissen al die ongelukkigen te ontslaan, die goede menschen hadden kunnen worden,

Sluiten