Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien men ze wat goedheid en welwillendheid hadde betoond.

De overgroote vatbaarheid voor gemoedsindrukken der zenuwzieken is een ander verschijnsel dat zeer onaangename ge\olgen kan hebben. Doordat ze alles even tragisch opnemen, berokkenen zij zichzelve veel leed en brengen ze hunne omgeving van streek, want niets werkt gemakkelijker op anderen terug, dan die overgevoeligheid.

Wij zijn allen min of meer suggestiebei, dat wil zeggen, min of meer gemakkelijk te beïnvloeden. Wjj zijn het vooral ten opzichte van gemoedsindrukken.

Een kind, dat een ander ziet lachen of schreien, is geneigd hetzelfde te gaan doen. Volwassen personen vertoonen diezelfde neiging, vooral wanneer zij zenuwziek zijn.

Dat beïnvloeden en beïnvloed worden door overdreven vatbaarheid voor gemoedsindrukden is dus der menscheljjke natuur aangeboren. Dat is dan ook de oorzaak, waarom dit verschijnsel van zenuwziekte van zooveel belang is en ons noodzaken kan, om de zieken uit hun gezin te verwijderen en verandering van omgeving voor te schrijven.

Ik heb twee zusters gekend, die elkaar door

Sluiten