Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen en dat er dus geen enkele reden was, waarom deze zenuwtoestand zou voortduren. Toen ik geslaagd was met het onderdrukken van het auto-suggestieve denkbeeld heb ik haar op haar plichten gewezen ten opzichte van haar echtgenoot, die zelf veel zorgen had en in haar een zedelijken steun moest vinden. Zij begon te schreien en zeide: „ dokter, ik iieb aan dat alles nooit zoo gedacht, ik houd heusch veel van mijn man en ben nu ook bereid alles te doen om hem voortaan gelukkig te maken." — Zij heeft woord gehouden en de zenuwziekte is verdwenen.

Wat heb ik reeds menige patiënt hooren zeggen: *'t Is zoo eenvoudig, maar ik heb er nooit aan gedacht." — Inderdaad, het is niet zoo moeielijk z n zenuwstelsel in evenwicht te houden; daartoe is het voldoende de oorzaak van den ziekte-toestand op te sporen en die zoo mogelijk weg te nemen. Deze oorzaak is gewoonlijk slechts een vastgewortelde voorstelling, en niets is gemakkelijker dan deze te wijzigen.

hen van mijne patiënten, een officier van de cavalerie, werd door het volgende auto-suggestieve denkbeeld beheerscht: „Als een paard slecht gedresseerd is, slaat het achteruit en

Sluiten