Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht van hem hielden en niets anders dan zijn welzijn beoogden.

Nog had ik een onderhoud met de ouders, die erin toestemden hun zoon onder mijn leiding te laten en de bedoelde maatregelen op te geven. Na eenigen tijd brak mijn patiënt het ijs eii begon aan ziju familie le schrijven, eerst op mijn raad, daarna uit zichzelf. Toen hij voelde, dat ik werkelijk niet anders dan zijn welzijn op 't oog had, liet hij zich verder leiden als een lam.

Eenigen tijd later had ik het geluk hem geheel verzoend met de zijnen te zien. Op het oogenblik voorziet hij in zijn levensonderhoud, doet geen dwaze uitgaven meer en is met iedereen op een goeden voet. Hij praat niet meer over een slecht gedresseerd paard, maar begrijpt dat overleg en verstand hem veiliger door het leven zullen leiden, dan de gedachte die hem beheerschte en zoolang tot slaaf had gemaakt.

Zulke gevallen van auto-suggestie doen zich vaak voor bij zenuwlijders.

Een andere mijner patiënten werd beheerscht door het denkbeeld, dat God haar tot taak had gegeven, een student in de medicijnen, die na ongeveer vijftien jaar verblijf op de

Sluiten