Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ukademie nog niet was afgestudeerd, van een zedelijken ondergang te redden. Deze arme vrouw geraakte in onmin met haar familie en haar vrienden, offerde vruchteloos een deel van haar fortuin: zij werd ten slotte bedrogen door haar beschermeling en verviel tot zóó'n toestand van moedeloosheid dat zij zich verplicht zag genezing te zoeken, in verschillende ziekenhuizen. Alle gebruikelijke geneesmiddelen werden haar toegediend, men elektriseerde haar, en behandelde haar voor maaglijden.

Na ongeveer twaalf collega's geraadpleegd te hebben, liet ze mij roepen. Daar ik vermoedde dat er een moreele oorzaak achter zat, drong ik bij de dame aan mij haar volle vertrouwen te schenken; ik verzekerde haar dat haar ziekte van moreelen aard was (bij 't onderzoek bleek toch dat geen organisch lijden bestond), en dat als zij wilde genezen, zij haar dokter als een vriend moest beschouwen, en hem alles zeggen wat zij op 't hart had. — Nu vertelde zij mij dan van wat zij meende dat haar taak was, en dat zij trachten wilde om tot eiken prijs haar beschermeling te redden, die intusschen ondanks haar pogingen zich steeds slechter gedroeg. Ik maakte haar duidelijk dat zij zichzelf dat idee van taak in 't hoofd

Sluiten