Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen verdragen slechte spijsvertering ten gevolge heeft. Hier is weer de auto-suggestie in 't spel, maar de gevolgen zijn er niet minder werkeljjk om. Dit maakt dat zenuwlijders wanneer ze hun aandacht vestigen op hun lichaamsverrichtingen in staat zijn die de één voor de andere na in de war te brengen, in dezelfde volgorde, waarin de correspondeerende denkbeelden in hun geest post.vatten.

Wie in 't bijzonder op zijn hart let, loopt kans aan hartkloppingen en onregelmatige hartswerking te gaan lijden, wie nauwlettend zijn aandacht richt op de werking van zijn maag krijgt stoornis in de spijsvertering, die zich bezorgd maakt over het aantal uren dat hij slaapt, zal weldra aan slapeloosheid gaan lijden en zoo voorts. Daarom zeggen wij zoo dikwijls tot onze patiënten: „Maakt u niet ongerust over uwe verschijnselen en vestigt er uw aandacht niet op, want daardoor maakt ge ze slechts erger. Wanneer dat denkbeeld langzamerhand in hun psychisch leven is doorgedrongen en ze zelf de waarheid ervan gaan beseffen, zeggen ze mij op hun beurt: ,'t Is waar, dokter, u hebt gelijk gehad, hoe minder men er aan denkt, des te gauwer verdwijnen de verschijnselen." Een belangrijke en dikwijls

Sluiten