Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ueen neurasthenie er bestaan slechts neurasthenische verschijnselen."

Ik voor mij ben gekomen tot de conclusie, dat er noch hysterie, noch neurasthenie bestaat. Er bestaan slechts verschijnselen van zenuwlijden.

Tot de voornaamste secundaire verschijnselen behooren :

Slapeloosheid, waarover gewoonlijk onze zieken klagen ; eene slapeloosheid, die niet wijkt voor kalmeerende en slaapverwekkende middelen, en vooral geboren wordt uit den angst, de vrees van niet te zullen slapen. Men roept den slaap aan die genezing moet brengen, en denkt dat deze alleen in staat evenwicht van het zenuwgestel tcrug^to geven. Deze is ook al eene opvatting, die bijna door iedereen gedeeld wordt. Ik voor mij geloof daarentegen, dat de herstellende kracht veeleer ligt in de rust te bed, in de stilte van den nacht, wanneer we gedwongen wrorden, de beslommeringen van den dag te laten rusten. Wanneer de zieke dat begrepen heeft, als hij niet meer tot iederen prijs slapen wil, verdwijnt de angst voor slapeloosheid en komt de slaap vanzelf terug. Degenen, bij wie dit verschijnsel de overhand heeft, laten niet na hun horloge

Sluiten