Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel liet meest voorkomend secundair verschijnsel bij deze zieken. Alleen zij, die zich niet om hun digestie bekommeren hebben een goede spijsvertering. Zoo gauw hun aandacht met bezorgdheid op deze functie ge^ estigd wordt, vertoonen zich stoornissen. Een jongmensch dat ik onder behandeling had, leed aan slapeloosheid maar had nooit storingen van de spijsverteringsorganen vertoond: eens, tengevolge van een emotie, moest hij braken. Dit feit greep hem zóó aan dat hij «lagen lang den zakdoek voor den mond hield, uit vrees voor braken. Zijn aandacht met vrees voor dit verschijnsel beziggehouden werkte liet natuurlijk in de hand zoodat hij weldra na al zijn maaltjjden overgaf. Deze stoornis hield pas op, toen hij zich afgewend had om den zakdoek voor den mond te houden en zijn aandacht van deze functie wist af te leiden.

Deze psychologische verklaringen maken ons duidelijk hoe verkeerd het is dergelijke spjjsverterings-bezwaren door bepaalde voorschriften te willen genezen.

Als de gedachten er zich voortdurend mee bezighouden wordt toch een zenuwtoestand bestendigd, die verdwjjnen kan, zoodra de

Sluiten