Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan niet zoo zeker zich vertoonen als met de samenwerking der factoren a en b, die, om zoo te zeggen, het resultaat, verkregen dooide factoren c en d alléén, vertienvoudigen.

Wanneer de factor d' eenmaal ontstaan is. kan het niet anders of hij vergroot de factoren a en b wier invloed op c cn d dezelfde blijft: zoodat de storing d' alleen neigt ernstiger te worden zoo lang men er niet in slaagt tusschenbeide te komen en de keten der factoren, die steeds sterker worden door de inwerking op elkaar, te verbreken.

Een formule, die er uitziet als een algebraïsche, vermag ons de zaak nog duidelijker te maken en ons het voortschrijden der verschijnselen aan te toonen:

(i —|- b c -f- d d duidt den toestand aan op het oogenblik dat de zenuwstoring d' gaat inwerken.

Vervolgens reageert deze zenuwstoring op het zenuwlijden a en den angst b, zoodat de uitkomst is:

(a + b) d' -f c. + d — d".

d" duidt dan aan de nieuwe storing, die nu sterker is dan de eerste.

Als de hevigheid der verschijnselen toeneemt krijgen wij ten slotte:

Sluiten