Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

1»E OORZAKEN.

Staan we voor eenig lijden, dan vragen we ons af, waar komt het vandaan, welke oorzaak is er voor te vinden? Het antwoord is gemakkelijk te geven wanneer het eene goedomschrevene aandoening betreft, een infectieziekte bij voorbeeld, waarvan men door het microscoop de microbe heeft waargenomen.

Ifebben wij met zenuwlijden te doen, dan wordt de vraag moeilijker: de wetenschap en het taaie geduld van een Pasteur zelfs zouden ons hiervoor geen bepaalde smetstof als oorzaak kunnen aanwijzen. De zaak is meer ingewikkeld; wij staan tegenover oorzaken van \erschillende herkomst en wier belangrijkheid in ieder individueel geval moet worden nagegaan. Wij onderscheiden erfelijke, voorbeschikkende en gelegenheid-gevende oorzaken.

Sluiten