Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 1. Erfelijke oorzaken.

Niet zelden hoor ik patiënten, die me voor 't eerst bezoeken zeggen: „dokter, ik ben zenuwlijder door erfelijkheid en van gestel, ik weet dat ik niet genezen kan en kom u dan ook maar alleen raadplegen, omdat ik niet het verwijt wil hooren dat ik niet alles gedaan heb wat mogelijk is om te genezen."

t

Nu mag het. toeval hier in 't spel of wel ik mag bijzonder gelukkig geweest zijn, maar zeker is het dat tot nu toe alle zenuwlijders die ik heb behandeld en die zichzelf als erfelijk belast beschouwden, volkomen genezen zijn.

Wij zijn allen onderhevig aan de wet der herediteit en allen loopen we kans gebreken en goede hoedanigheden van onze ouders en grootouders over te erven. Daar zenuwlijden echter geen bepaalde ziekte is, kunnen we er ook niet de kiem van erven, zooals van tuberculose of kanker.

Het zijn eerder karakter-eigenaardigheden die wij overnemen en die ons, als onze voorouders zenuwziek waren, vatbaarder zullen maken om ook zenuwziek te worden, en

Sluiten