Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral dan als we door zenuwachtige ouders worden opgevoed.

Tn dit geval zullen de voorbeschikkende oorzaken (hier dus in den vorm van de opvoeding door zenuwachtige ouders) sterker inwerken dan de erfelijkheid.

Wij vertoonen allen in meerdere of mindere mate hereditaire gebreken ; men moet ze leeren kennen en dan trachten ze te overwinnen. Bij zenuwlijders uiten zij zich vooral als eigenaardigheden in de psyche, die we onder de primaire verschijnselen opnoemden. Een kind dat erfelijk nerveus belast is, toont zich overgevoelig, gauw vermoeid, is dikwijls prikkelbaar en daarbij zeer vatbaar voor auto-suggestie; het heeft heel zeker een bijzonder verzorgde opvoeding noodig, zal er een nuttig mensch uit groeien die geest en zenuwen in evenwicht weet te houden.

Men dient het op te voeden als een kasplant en de tuinman die deze taak op zich neemt, laadt daarmede eene groote verantwoordelijkheid op zich. Nerveuse kinderen hebben zooveel goeds en men kan zoo menige gevoelige snaar bij hen aanslaan, dat ik mij altijd zeer voor die kleine zieken aangetrokken heb gevoeld. Zjj vertoonen dikwijls meer fierheid en meer

Sluiten