Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat gaat immers niet, zij slaan den verkeerden weg in ; zij knakken op die manier de kasplant, die door hunne gebreken kwijnde en die ze door een beter voorbeeld te geven en door goedheid hadden kunnen oprichten.

Ik zal deze ouders niet hard vallen, want dikwijls kunnen ze niet anders handelen, tengevolge van hunne eigen geërfde gebreken en onder den invloed der levensomstandigheden, die hen hebben gevormd.

Als zij, toen ze de kinderschoenen ontwassen waren, hadden geweten, dat men zichzelf kan opvoeden en dat de moreele orthopedie al-machtig is, zouden ze hunne slechte hartstochten hebben beteugeld en hunne kinderen een betere erfenis hebben bereid. Al wat de aanstaande moeder tijdens haar zwangerschap treft kan een bizonderen invloed uitoefenen op het kind dat geboren wordt. Ik heb een jonge moeder gekend, die tijdens haar zwangerschap onder huiselijke twisten leed, zich dan vaak uitermate driftig maakte, met den voet op den grond stampte, haar hoed op den grond wierp, enz. Zij bracht een klein meisje ter wereld dat, toen het nauwelijks één jaar oud was, reeds driftbuien vertoonde precies als de moeder toen deze zwanger was.

Sluiten