Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erfelijkheid zijn hem dikwijls onbekend. Het is dus van het grootste gewicht voor de moreele verbetering der maatschappij dat iedereen er zich rekenschap van geeft, dat hij zijne goede hoedanigheden op zijn kinderen kan overbrengen en dat hij dus. door te werken aan zijn eigen moreele volmaking, medehelpt aan 't kweeken van een betere generatie.

Zoo de erfelijke belasting niet te ontgaan is, de gevolgen ervan zijn dat wel, dat wil zeggen, het is mogelijk de verkeerde neigingen door erfelijkheid verkregen, te overwinnen.

Niemand heeft het recht zich te verontschuldigen voor zichzelf of voor anderen door zich te beroepen op de erfelijkheid. Als men er zich bewust van is erfelijke gebreken te hebben, dan is men ook verplicht, die gebreken door een verstandige zelfopvoeding te overwinnen. Even menschlievend als het is bij andermans beoordeeling rekening te houden met de erfelijkheid, en den evenmensch wat vriendelijkheid en welwillendheid te betoonen, even gevaarlijk is het te meenen, waar men streeft naar de moreele volmaking, dat men zelf onherstelbaar hereditair belast zou zijn.

Sluiten