Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nasium of op de H. B. S. heeft geleerd, maar ze kunnen niet denken, en zij juist hebben veel kans om zenuwziek te worden.

De vrouwelijke studenten geven nau sterker den indruk van een schoolsch, ^'venT leeren: bij de klinische lessen ziet gij ze gebogen zitten over haar cahiers; ze slaan geen woord over van wat de professor zegt en teekenen alles op, maar ze vergeten te kijken naar de verschijnselen van den zieke dien men met haar behandelt. Dat is een zeer vermoeiende wijze van werken en zij profiteeren er weinig van.

Bij den aanvang van mijne universitaire studies heb ik me tot regel gesteld, tijdens de klinische les geen aanteekeningen te maken, maar zorgvuldig den zieke, dien men behandelde waar te nemen, aandachtig naar den professor te luisteren en als ik thuis kwam, op te schrijven, wat ik dien dag voor nieuws geleerd had. Op die manier heb ik mijne examens kunnen afleggen, zonder dat ik dikke cahiers met aanteekingen behoefde door te lezen; ik bepaalde mij er toe mijn kennis over sommige onderwerpen, die mij belangrijk voorkwamen aan te vullen uit enkele leerboeken.

Veertien dagen voor mijn laatste examen, heb ik de boeken dicht gedaan en ben ik gaan

Sluiten