Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vreeze des Heeren, dacht ik, dat ik met dezen steun alléén, sterk genoeg zou zijn om de moeilijkheden van het leven te overwinnen, waarover ik me trouwens weinig bezorgd maakte, daar ik meende, dat ik wel altijd bij mijne ouders zou kunnen blijven en met mijn vader, die hoofd-commies was op een administratiebureau, zou kunnen samenwerken. Na mijn belijdenis kwam ik als leerling op het kantoor, waar ik na den gezetten tijd promotie maakte tot kommies.

„Mijn leven ging toen rustig voort, zonder dat ik eenige andere zorg had, dan mijn werk, totdat ik op ongeveer twintig-jarigen leeftijd mijn vader verloor. De goede man stierf plotseling aan slagaderbreuk.

„Mijn vader, die steeds voor ieder veel te goedgeefs was geweest, liet ons, mijne moeder en ik, in benarde omstandigheden achter. Vol goede voornemens en met de beste bedoelingen bezield, nam ik onder voorrecht van boedelbeschrijving de zeer bezwaarde erfenis van mijn vader over, en solliciteerde ik naar zijn betrekking, die ik kreeg. Gedurende drie jaren gmg alles aardig goed; ik kon steeds meer van mijn zaken vereffenen.

„Daar ik, tijdens het leven van mijn vader,

Sluiten