Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we in de eerste plaats beschouwen als oorzaken, die het uitbreken eenerzenuwziekte in de hand werken. Toch is haar invloed minder sterk dan men wel meent; en als erfelijkheid en aanleg, niet eerst het terrein hebben voorbereid, dan wordt de schok dapper doorstaan. Men noemt zoo vaak oververmoeienis en overwerken als oorzaken van zenuwziekte, toch zijn deze inderdaad slechts voorbeschikkende factoren, en hebben zij zelden het uitbreken van een crisis ten gevolge. Dikwijls is het voor de zieken minder pijnlijk hun zenuwlijden toe te schrijven aan overwerken, dan aan zieleleed of een gekrenkt gevoel van eigenwaarde. Zij komen er niet gemakkelijk toe, hun intiem zieleleven voor den geneesheer bloot te leggen, en toch is dit een hoofdvereischte voor eene vruchtbare behandeling.

Eenige jaren geleden had ik eene onderwijzeres onder mijn behandeling, die volgens de beweringen van haar familie en van haar zelf. zenuwziek was geworden door overwerken. Daar het mij moeite kostte een juisten blik te krijgen in haar zieleleven, vertelde ik haar eens dat een van mijn patienten in denzelfden ziekte-toestand was vervallen tengevolge van het leed, veroorzaakt door eene teleurgestelde

Sluiten