Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als men geduldig weet te wachten en zijn plicht moedig vervult, dan komt in ieder beroep, de klandizie of praktijk van zelf. Voor alles moet men de gedachte aan concurrentie en broodnijd onderdrukken en bedenken dat de zon voor allen schijnt.

In het politieke leven zijn de gevolgen van het zenuwlijden niet minder groot, en men behoeft met lang de geschiedenisboeken door te bladeren, om in te zien hoe diep treurig de gevolgen vaak zjjn geweest, van daden, die ee° uitvloeisel waren van zenuwlijden.

I louwenis de dagbladen staan geregeld vol van dergelijke feiten; zij mogen dienen om de afgestompte zenuwen van het publiek te prikkelen. Zooals morphinomanen verlangen naar morphine, zoo kunnen zenuwlijdeis niet meer buiten datgene, wat hen prikkelt, hoewel ze daardoor hun zenuwlijden verergeren.

Het zenuwlijden geeft aanleiding tot de tegenwoordige wijze van leven, en de tegenwoordige leefwijze bevordert weer het zenuwlijden ; wij draaien dus in een noodlottigen cirkel rond. De menschen van den tegen woord igen tijd weten niet meer, hoe ze het leven moeten even; de eenvoudige leefwijze voldoet hen met meer. zelfs de buitenmenschen laten hunne

Sluiten