Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landerijen in den steek en zoeken het zenuwprikkelende leven der groote steden. Waar gaan we op die manier heen?

Heel zeker verlaten wij aldus den goeden weg. —

Het aantal zenuwzieken en zenuwzwakken neemt toe; er vallen steeds meer soldaten in den strijd, en de behoefte, om verbetering in dezen stand van zaken te brengen, is dringend.

De gevolgen van dit kwaad zijn zoo talrijk, dat men ze vindt bij iederen stap, dien men in het leven doet. Dank zij het zenuwlijden begrijpen de menschen elkaar niet meer; zij zijn allen muziekinstrumenten die op de een of andere manier ontstemd zijn, en het concert der samenleving doet ons denken aan het concert dat Jean Jacques Rousseau eens wilde dirigeeren.

Als iemand op zich wilde nemen al deze muziekinstrumenten te stemmen, zou ons dat een bovenmenschelijke taak toeschijnen en toch geloof ik dat de vervulling ervan mogelijk is, mits men met goedheid en naastenliefde te werk gaat.

Sluiten