Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

HET GENEESMIDDEL.

Wij hebben gezien dat het zenuwlijden een psychische ziekte is en dat we zenuwziek zijn, omdat we verkeerd denken. Daar onze daden niet anders zijn dan het uitvloeisel onzer gedachten, spreekt het vanzelf, dat een zenuwlijder niet weet te leven. Om het zenuwgestel in evenwicht te houden moet men dus leeren denken en leeren leven. Als het onderricht daarin, ons, op bekwame wijze van af onze prille jeugd was gegeven, zou er veel kans op zijn dat het zenuwlijden van het wereldtooneel verdween.

Het onderricht in gezond en ruim denken, moest dus deel van onze opvoeding uitmaken. Het is op zichzelf een verheven doel en een «loei waarnaar wij moeten streven, om in ons geestesleven, gedachten te doen postvatten, die er ons toe brengen de wereld in een ander en beter licht te zien.

Sluiten