Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luidjes, terwille van hun gedachten, die als zij zei ven, nederig en eenvoudig zijn.

Als ik in onze bergen een herder hoor zingen

o op den alpenhoorn Wazen, dan geef ik de

voorkeur aan zijn l„t boven dat van den

rijkaard die zijn leven doorbrengt in eerste

lang-hotels. Als we aan beiden dezelfde vraag

stelden: „Zijt ge gelukkig?» dan geloof ik dat

we meer kans zouden hebben een bevestigend

antwoord te krijgen van den herder dan "van tien njke.

Het gezonde en versterkende leven in de vrue natuur draagt er toe bij, dat gevoel van geluk te bevorderen, terwijl het drukke, kunstmatig opgeschroefde leven in de steden, alle zachte aandoeningen dreigt te verstikken en het zenuwgestel van streek brengt.

Maar het is niet voldoende in de vrije natuur te leven, men moet goed denken ook. Ik ken 'oeren die zenuwziek zijn enkel en alleen doordat ze verkeerd denken en 't hun ontbreekt aan philosophie, ik bedoel diè innerlijke philosophie die men niet uit de boeken leert. Een jon,,e boer dien ik onder mijn behandeling heb gehad, was zenuwachtig geworden omdat nieu em niet had opgenomen in een zangkoor, onder voorwendsel dat hij niet zuiver zong. Die

Sluiten