Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze willen, dat hij niet vertrok: „Ga, zegt ze ot hem, en sterf liever op het slagveld, dan een lafheid te begaan.» Eenige weken later krijgt zi, bericht dat haar zoon in den oorlog

'8 Z'J is dapper en stort geen

tiaan, trotsch, dat ze voor het welzijn van

haar vaderland, dat wat haar het dierbaarst was, heeft opgeofferd.

•t Is maar een louter verzinsel, maar ik geloof niet, dat het overdreven is, en ik ben er zeker van dat dergelijke dingen gebeuren, leien zullen als ze dit verhaal hooren, denken: „die vrouw was een moeder zonder hart!" Ik zou hun willen antwoorden: „Deze vrouw was een dappere en verstandige moeder, met een IJzersterk zenuwgestel, een vrouw, zooals men ze tegenwoordig niet veel vindt. Zij gaf het hewjjs van de meest verheven zelfverloochening en e eenige gedachte die haar verdriet stillen kon was. dat zij tot aan het eind toe haar plicht jegens haar vaderland had vervuld."

Afstand te kunnen doen van zijn dierste bezittingen, van zjjn liefste wenschen, zonder te aarzelen, zonder te zuchten, is een bron van groote kracht, die in staat stelt het geluk machtig te worden. Zoodra een droeve gebeurtenis dreigt ons ter neer te drukken, moeten

Sluiten